امروز سه شنبه, 11 آذر 1399 - Tue 12 01 2020

منو

سایر دانشگاه‌ها

 

دکتر سید یحیی صفوی، استاد دانشگاه امام حسین(ع)

 

دکتر پیروز مجتهدزاده، استاد مدعو دانشگاه‌های ایران

 

دکتر حسین مختاری هشی، استادیار دانشگاه اصفهان

 

دکتر عمران راستی، استادیار دانشگاه بیرجند

 

دکتر هادی ویسی، استادیار دانشگاه پیام نور سیرجان

 

دکتر علی ولیقلی زاده، استادیار دانشگاه مراغه

 

دکتر علی امیری، استادیار دانشگاه لرستان

نظرات (0) کلیک ها: 49
نظرات (0) کلیک ها: 107
نظرات (0) کلیک ها: 41

دانشگاه آزاد اسلامی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 

دکتر عزت‌ا... عزتی - دانشیار

  

دکتر عبدالرضا فرجی‌راد - استادیار

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 

دکتر محمد اخباری - دانشیار

 

دکتر فرهاد حمزه - استادیار

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهری ری 

دکتر سید محمدهادی ایازی - استادیار

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 

دکتر یوسف زین‌العابدین عموقین - دانشیار

 

 

دکتر عمران علیزاده - استادیار

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار 

دکتر حیدر لطفی - استادیار

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دکتر اعظم یوسفی - استادیار

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 61