امروز یکشنبه, 06 بهمن 1398 - Sun 01 26 2020

منو

دکتر علیرضا محرابی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر عليرضا محرابي

مرتبه علمی: استاديار

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
صفحه دانشگاهی:  دکتر علیرضا محرابی


تحصیلات دانشگاهی
دکترا, جغرافياي سياسي, دانشگاه تهران, ايران.

دروس ارائه شده فعلی
1. سياست و فضا (كارشناسي)
2. مباني جغرافياي سياسي (كارشناسي)
3. مخاطرات انساني (كارشناسي)
4. اصول، مفاهيم و نظريه هاي ژئوپليتيك (كارشناسي ارشد)
5. نظام هاي ژئوپليتيك (منطقه اي و جهاني) (كارشناسي ارشد)

دروس ارائه شده قبلی
1. پروژه (كارشناسي)
2. تاريخ علم جغرافيا (كارشناسي)
3. جغرافياي انساني ايران (كارشناسي)
4. جغرافياي سياسي ايران (كارشناسي)
5. جغرافياي قاره ها (كارشناسي)
6. جغرافياي ناحيه اي ايران 1 (كارشناسي)
7. جغرافياي ناحيه اي ايران 2 (كارشناسي)
8. سياست و فضا (كارشناسي)
9. فلسفه جغرافيا و جغرافياي كاربردي (كارشناسي)
10. مباني جغرافياي سياسي (كارشناسي)
11. مباني جغرافياي فرهنگي (كارشناسي)
12. مباني علم جغرافيا (كارشناسي)
13. مخاطرات انساني (كارشناسي)
14. منابع وماخذجغرافياي ايران (كارشناسي)
15. ويژگيهاي جغرافيايي كشورهاي توسعه يافته (كارشناسي)
16. اصول، مفاهيم و نظريه هاي ژئوپليتيك (كارشناسي ارشد)
17. جغرافيا و راهبرد ملي (كارشناسي ارشد)
18. جغرافياي سياسي جهان اسلام (كارشناسي ارشد)
19. جغرافياي سياسي فضاي مجازي (كارشناسي ارشد)
20. جغرافياي مرز با تاكيد بر مرزهاي ايران (كارشناسي ارشد)
21. روشها و فنون تصميم گيري (كارشناسي ارشد)
22. مسائل استراتژيك ونظامي معاصر (كارشناسي ارشد)
23. مفاهيم و نظريه هاي جغرافياي سياسي (كارشناسي ارشد)
24. مناطق استراتژيك جهان (كارشناسي ارشد)
25. نظام هاي ژئوپليتيك (منطقه اي و جهاني) (كارشناسي ارشد)
26. نظريه ها و مفاهيم ژئوپلتيك (كارشناسي ارشد)
27. نظريه هاي جديد جغرافياي سياسي (كارشناسي ارشد)


مقالات علمی چاپ شده در مجلات

1. ع. محرابي, "تحول در كاركرد مرز سياسي و تاثير آن بر فضاي كالبدي استان گيلان طي دو دهه گذشته" , آمايش محيط, نسخه 7, صفحات:149-160, 1393.
2. ع. محرابي, م. اقتدارنژاد, "مدل تبييني ژئوپليتيك پاكستان در حوزه رقابت و همكاري با جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر مكوقعيت و نقش آفريني منطقه اي" , فصلنامه مطالعات شبه قاره, صفحات:199-221, 1393.
3. ع. محرابي, ا. نوري زاده, "مشاركت سياسي و هويت ملي مطالعه موردي قوم آذري" , برنامه ريزي منطقه اي( علمي- پژوهشي ), صفحات:63-73, 1392.
4. ع. محرابي, ر. نيكزاد, م. ساساني پور, "تبيين ژئوپليتيك رشد جمعيت و امنيت ملي ايران" , فصلنامه نگرشهاي نو در جغرافياي انساني, صفحات:149-167, 1392.
5. ع. محرابي, ه. اميري, "نقش عوامل سياسي امنيتي در توسعه نيافتگي منطقه آزاد چابهار" , ژئوپلتيك - انجمن ژئوپلتيك ايران, نسخه 9, صفحات:140-165, 1392.
6. ع. محرابي, ي. صفوي, ح. مهديان, "بررسي جايگاه ژئوپليتيك انرژي در تامين امنيت ملي ايران از منظر سه رويكرد امنيت ملي" , ژئوپلتيك - انجمن ژئوپلتيك ايران, نسخه 9, صفحات:32-59, 1392.
7. ح. بيگي, ع. محرابي, ع. اصولي, "موقعيت ژئوپليتيكي ايران و زمين- امنيت نفت وگاز" , جغرافيا برنامه ريزي منطقه اي(علمي - پژوهشي ), 1391.
8. ا. غم پرور, ع. محرابي, "عوامل موثر واگرائي كردها و بحران دركردستان تركيه" , ژئوپلتيك - انجمن ژئوپلتيك ايران, نسخه 2, 1390.
9. ع. محرابي, س. رمضاني, "ژئوپليتيك درياي خزر و واگرايي كشورهاي ساحلي" , مطالعات آسياي مركزي و قفقاز(وزارت امور خارجه), صفحات:19-67, 1389.
10. ع. محرابي, س. ميرحسين زاده كشتلي, "نظام تقسيمات كشوري و پراكنش جمعيت در گستره استان سمنان" , فصلنامه نگرشهاي نو در جغرافياي انساني, نسخه 3, صفحات:77-92, 1389.
11. ع. محرابي, "نقش ارزش گرايي ديني در امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران" , فصلنامه حصون, نسخه 19, 1388.
12. ع. محرابي, ع. يونسي, "تنوع قومي و انسجام ملي در ايران فرصت ها ،چالش ها ،راهبردها" , فصلنامه مطالعات ميان فرهنگي(معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي), نسخه 3, صفحات:41-70, 1387.


مقالات علمی ارائه شده در همایش ها
1. ع. محرابي, ع. عدالتيان فروتن, "امتيازات ژئوپلتيك شهر مشهد در راستايتقويت ارتباطات منطقه اي جمهوري اسلامي ايران با پيرامون" هفتمين كنگره انجمن ژئوپليتيك ايران (جغرافياي سياسي شهر), 1393.
2. م. عزيززاده طسوج, ع. محرابي, "امنيت و پدافند غير عامل در ساماندهي پايتخت" همايش ملي تمركز زدايي و ساماندهي پايتخت, 1393.
3. م. عزيززاده طسوج, ع. محرابي, "نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در ساماندهي پايتخت ( شهر الكترونيك" همايش ملي تمركز زدايي و ساماندهي پايتخت, 1393.
4. ع. محرابي, ا. عابديني, "تحليل توزيع فضايي قدرت سياسي دولت محلي با تاكيد بر شوراي اسلامي شهر" اولين همايش ملي مديريت محلي كارآمد در ايران, 1393.
5. ع. محرابي, "بررسي پيوند آمايش سرزمين و پدافند غير عامل در ساختار دفاعي امنيتي كشور" همايش پدافند غير عامل در بخش كشاورزي, 1392.
6. ع. محرابي, "تاثير عناصر گفتماني انقلاب اسلامي در بيداري اسلامي با تاكيد بر رهبري ديني حضرت امام خميني" اجلاس جهاني علما و بيداري اسلامي, 1392.
7. ع. محرابي, آ. شعباني, "انتخابات امنيت و اقتدار ملي" همايش ملي جغرافياي انتخابات, 1392.
8. ع. محرابي, آ. شعباني, "جايگاه امنيت انرژي توسعه روابط ايران با منطقه جنوب غرب آسيا" اولين همايش ملي ژئوپليتيك جنوب غرب آسيا, 1392.
9. ع. محرابي, آ. شعباني, "ژئوپليتيك انرپي ايران و توسعه مناسبات با كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز با تاكيد بر مدل توسعه محور" اولين همايش ملي ژئوپليتيك جنوب غرب آسيا, 1392.
10. ع. محرابي, ا. پورهادي, "انتخابات مجلس ش.راي اسلامي و محلي گرايي مطالعه موردي شهرستانهاي فومن و شفت در استان گيلان" همايش ملي جغرافياي انتخابات, 1392.
11. ع. محرابي, ا. پورهادي, ا. محمدي, "نقش انسان در وقوع جريان هاي سيلابي مخرب شهر ماسوله" دومين كنفرانس بين المللي مخاطرات محيطي, 1392.
12. ع. محرابي, ع. اصولي, ر. نوشاد دل, م. پورقاسم, آ. شعباني, "تبيين رابطه امنيت ملي و پدافند غير عامل با تاكيد بر منابع انرژي" ششمين كنگره انجمن ژئوپليتيك ايران , 1392.
13. ع. محرابي, ع. ياري قلي, "انتخابات درگير دو معقوله قوميت گرايي و مردم سالاري" همايش ملي جغرافياي انتخابات, 1392.
14. ع. محرابي, "جمعيت وامنيت دردفاع ملي كارآمد" همايش دفاع ملي، دفاع همه‌جانبه , 1391.
15. ع. محرابي, "تقسيمات كشوري وسازماندهي سياسي فضا درايران(مطالعه موردي استان سمنان" همايش ملي جغرافياي سياسي كاربردي, 1391.
16. ع. محرابي, "شيعيان وسازماندهي سياسي فضاي كشورعراق درقرن بيستم" همايش ژئوپليتيك شيعه , 1391.
17. ع. محرابي, ا. پورهادي, "تحول كاركرد مرزسياسي وتاثير آن بر فضاي كالبدي شهرستان آستارا طي دودهه گذشته" پنجمين كنگره انجمن ژئوپلتيك ايران , 1391.
18. ع. محرابي, ح. مهديان, ج. تركاشوند, "امنيت انرژي منطقه خزر(رقابت بازيگران منطقه ائي وفرامنطقه ائي" پنجمين كنگره انجمن ژئوپلتيك ايران , 1391.
19. ع. محرابي, ر. نيكزاد, س. صالحيان, "تحليلي بر رويكردهاي شيعي از منظر ژئوپلتيك انتقادي" همايش ژئوپليتيك شيعه , 1391.
20. ع. محرابي, ر. نيكزاد, ط. حيدري, "ژئوپلتيك زيست محيطي وجمعيت،بررسي حركات جمعيتي وفشار برمنابع زيستي(مطالعه موردي:استان تهران" همايش ملي جغرافياي سياسي كاربردي, 1391.
21. ع. محرابي, ح. بيات, ر. قدكيچيان, "نقش اسلام در تحولات معاصر خاور ميانه و شمال آفريقا" همايش اسلام و تحولات ژئوپليتيكي خاور ميانه و شمال آفريقا, 1390.
22. ع. محرابي, "خليج فارس زير بناي اتحاد ژئوپولي اكونوميك جهان اسلام در قرن بيست و يكم" مجموعه چكيده مقالات چهارمين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام, 1389.
23. ع. محرابي, ح. مهكوبي, "ژئوپليتيك خليج فارس و واگرايي كشور هاي ساحلي" ژئوپليتيك ملي جايگاه خليج فارس در تحولات استراتژيك جهان, 1387.
24. ع. محرابي, ك. منيري, "خليج فارس:توان شناسي ايران" ژئوپليتيك ملي جايگاه خليج فارس در تحولات استراتژيك جهان, 1387.


کتابهای تالیفی و تصنیفی
1. "انرژي و امنيت ملي ايران", انتخاب, تهران, 1390.
2. "امنيت انساني در افغانستان و عراق بعد از حضور آمريكا", مجموعه چكيده مقاله هاي همايش بين المللي امنيت انساني در غرب آسيا, تهران, 1387.
3. "مباني و مولفه هاي انسجام ملي", پژوهشكده تحقيقات استراتژيك, تهران, 1387, شابک:978-600-5274-21.
4. "ژئوپلتيك و تحول انذيشه حكومت در ايران", نشر انتخاب, تهران, 1385, شابک:9789649651682.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد