امروز جمعه, 27 دی 1398 - Fri 01 17 2020

منو

دکتر زهرا احمدی پور، استاد دانشگاه تربیت مدرس

خانم دکتر زهرا احمدی‌پور


رتبه علمي: استاد

1. اطلاعات شخصي

نام و نام خانوادگي: زهرا احمدي‌پور محل تولد: ملاير وضعيت تأهل: متأهل
پست الكترونيكي : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید آدرس صفحه داننشگاهی:     خانم دکتر زهرا احمدی پور  


2. سوابق تحصيلاتي
ـ كارشناسي جغرافيا ، دانشگاه تربيت معلم 1367
ـ كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري – دانشگاه تربيت مدرس 1370
ـ دكتري جغرافياي سياسي ـ دانشگاه تربيت مدرس 1376
 
3. سوابق شغلي و اجرایی
ـ استاديار گروه جغرافيا – دانشگاه تربيت مدرس از 1376
ـ مدير كل دفتر تقسيمات كشوري ـ وزارت كشور از 1376 تا 1382
ـ معاون ورزش بانوان ـ سازمان تربيت بدني از 1382 تا 1384
- رئيس كميسيون تخصصي هيات مميزه در گروه علوم انساني ، 10 شهریور 1393 الی
- مدير كل دفتر تقسيمات كشوري ـ وزارت كشور از تیرماه 1394 الی

4. عضويت در مجامع علمي
ـ عضو انجمن ژئوپليتيك ايران
- عضو شوراي مشورتي جغرافيا و آمايش سرزمين، 4 خرداد 1393 الی
- عضو كميته تخصصي علوم جغرافيايي در شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي ، 20 مرداد 1393 الی 20 مرداد 1395.
- عضويت هيات مميزه دانشگاه تربيت مدرس ، 25 مرداد 1393 الی 25 مرداد 1395.
- عضويت هيات تحريريه نشريه جغرافياي سياسي ، 21 آبان 1393 الی 21 آبان 1397.
- عضو كميته علمي همايش تمركز زدايي و سازماندهي تهران، 4 اسفند 1393الی 5 اسفند 1393.

5. داوري مجلات علمي

پژوهشهاي جغرافيايي مدرس ژئوپليتيك علوم انساني
مجله زمين جغرافيا و توسعه جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي  


6. كتب منتشر شده
ـ ژئوپليتيك در جهان متغير (ترجمه)
ـ جغرافياي ورزش و اوقات فراغت (ترجمه)
- سياست و فضا
- ژئوپليتيك درياي خزر
- مباني جغرافيايي - سياسي مكان گزيني پايتخت ها در ايران
- سازماندهي سياسي فضا
- ساماندهی و آمایش سیاسی فضای شهری
 
7. طرحهاي تحقيقاتي
ـ ارزيابي قدرت ملي ج.ا.ايران (مجري)
ـ بررسي زمينه‌هاي جغرافيايي قدرت ملي ج.ا.ايران (همكار)
ـ طرح جامع تقسيمات كشوري (مجري)
ـ طرح نيازسنجي ورزش زنان روستايي (مجري)
 
8. دروس تدريس شده
الف: دكتري
ـ ژئوپليتيك مناطق همجوار (مشاركت)
ـ دولتهاي محلي (مشاركت)
ـ انديشه دولت‌ ـ‌ملت در اسلام
ـ جغرافياي سياسي شهري
- نابرابري هاي فضايي
- جغرافياي سياسي شهري
- ساختهاي سياسي - فضايي منطقه اي  
- جغرافياي انتخابات ايران
- ژئوپليتيك آب

ب : كارشناسي ارشد
ـ حقوق اساسي تطبيقي
ـ مباني علم سياست
ـ جغرافياي سياسي پيشرفته
ـ انسان و محيط
ـ جغرافياي سياسي و نظام بين‌الملل
ـ جغرافياي سياسي و نظام منطقه‌اي
ـ حقوق و قوانين شهري
ـ اصول و روشهاي سازماندهي سياسي فضا
ـ نظريه هاي جغرافياي سياسي
- جغرافياي انتخابات
- مكتبهاي جغرافيايي
- نظريه هاي برنامه ريزي فضايي و آمايش سرزمين
- ابعاد سياسي و امنيتي آمايش سرزمين
- مديريت آمايش سرزمين
- مفاهيم و نظريه هاي جغرافياي سياسي
- سازماندهي سياسي فضا
- سمينار
- نظام سياسي منطقه اي
- سازمانهاي جهاني
- اصول روابط بين الملل
- مكاتب و نظريه هاي جغرافيايي

 
9. عنوان پايان نامه‌ها و اسامي دانشجويان تحت راهنمايي:
كارشناسي ارشد:
1- تحليل الگوي تقسيمات كشوري در شمال خراسان. محمد مهدي هوشياري 1379
2- اروند رود و تأثير آن در مناسبات ايران و عراق. علي سعادت بجش 1380
3- برنامه ريزي مسكن، تحليلي بر عرضه و تقاضاي مسكن در شمال شهر قزوين. علي اينانلو 1380
4- بررسي مسائل و مشكلات شوراهاي شهري (نمونه استان تهران). حسين كوچه‌اي 1381
5- بازگشايي مرزها و تأثير آن بر امنيت مناطق مرزي (باجگيران). علي محمدپور 1381
6- بررسي روند تمركزگرايي در ايران بعد از دوران مشروطه. علي پاك مهر 1381
7- تحليل ژئوپليتيكي روابط ايران و عراق. محرمعلي فيروزي 1383
8- بررسي ميزان مشاركت اقوام در مديريت سياسي كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي با تأكيد بر قوه مجريه. محمدرضا نعمتي 1382
9- تعيين مركزيت واحدهاي سياسي ـ اداري بر اساس تحليل همگني شرايط طبيعي ـ اجتماعي و دسترسي با استفاده از سنجش از دور و GIS. عاطفه عاملي 1382
10 نقش رقابتهاي مكاني در تغييرات تقسيمات كشوري در ايران (نمونه استان مركزي). محمدرضا هدايي 1383
11- نگرش سنجي بازتابهاي سياسي ـ اجتماعي انتقال آب رودخانه كارون به فلات مركزي ايران در استان خوزستان. لطف اله صفايي 1383
12- تحليل روند حوزه‌هاي انتخابيه در ايران با تأكيد بر منطقه شمال غرب. عليرضا صفري 1384
13- نقش تمايلات قومي در مشاركت سياسي.استان خوزستان. محمد رضا هيودي.1384
14- تحليل نقش تصميم گيري هاي حكومتي درتوسعه يافتگي سرزمين. حسين مختاري.1385
15- تحليل روابط ايران و امريكا بعد از انقلاب اسلامي. علي صادقي.1385
16- تحليل عوامل موثر بر ناپايداري مرزهاي تقسيمات كشوري. يحيي ميرشكاران.1386
17- تاثير الگوي تقسيمات كشوري بر توسعه ي فضاي جغرافيايي كشور. عزيزاله قنبري1387
18- تبيين عوامل موثر در مكان گزيني پايتخت ها. علي ولي قلي زاده 1387
19- تاثير ارتقا سطح سياسي بر گسترش توريسم. منصور رحمتي 1387
20- تحلیل فضايی - امنيتی خطوط انتقال انرژی در ايران. حميد مستجابی سرهنگی 1387
21- تحليل عوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح تقسيمات کشوری ( مورد: استان فارس ). قاسم قنبری 1387
22- سطح بندی سهم استانهای کشور در توليد قدرت ملی. سيد محمد جواد احمدی  1388
23- ارزیابی نقش شورای محلی در نظام اجرایی کشور ( مورد: شورای شهر شیراز ). حشمت کشاورزی 1388
24- تحليل حوزه هاي انتخابيه استان گلستان بعد از انقلاب اسلامي.عبدالوهاب خوجم لي1389
25- موانع الحاق كركوك به دولت منطقه اي كردستان عراق.محمود مباركشاهي 1389
26- تاثير مناسبات بين قومي بر امنيت منطقه اي .مورد مطالعه:آذربايجان غربي.نجفقلي پورباقر 1390
27- تبيين جايگاه اتحاديه اروپا در فرايند جهاني شدن.مريم اكبري 1390
 
 
10. عناوين پايان نامه‌ها و اسامي دانشجويان تحت مشاوره:
كارشناسي ارشد
1- بحران آب و تنش های سیاسی – اجتماعی در گناباد. مهدی نیکبخت 1379
2- بررسي تداوم بحران در افغانستان ـ رضا پرواز 1379
3- رفتار سياسي قوم تركمن ـ حسين پيردشتي 1380
4- تحليل كاركرد امنيتي مرز شرق ايران و خراسان ـ هادي زرقاني 1380
5- بررسي نقش هويت قومي در اتحاد ملي (بلوچستان) مراد كاوياني 1380
6- تحليل ژئوپليتيكي سياست خارجي ج.ا. ايران در منطقه قفقاز ـ محمد حسين افشردي 1380 (دكتري)
7- بازتاب فضايي تحولات كاركرد مرز ( مرزجلفا ) ـ حسن رحيمي 1381
8- تحليل ژئوپليتيكي روابط ايران و تركيه از 1369 تا 1379 ـ علي كرمي 1381
9- بررسي نسبت بين احساس محلي گرايي و ملي گرايي در تبريز ـ عطاء اله عبدي 1381
10- تأثير الگوي تقسيمات كشوري بر بي‌ثباتي سياسي در ايران ـ عليرضا منصوريان 1382
11- تحليل ژئوپليتيكي مسيرهاي انتقال انرژي درياي خزر ـ زهرا طباطبايي 1383
12- بازتاب محلي الگوهاي جهاني: فمنيسم در ايران ـ مريم اميدي 1383
13- نابرابري‌هاي ناحيه‌اي در ايران از ديدگاه جغرافياي سياسي ـ علي پورميرزا  1383
14- بررسي تطبيقي اهداف و عملكردهاي طرح پروانه‌گذر مرزي (ايران ـ تركمنستان) عباس احمدي 1383
15- الگویابی نظام قدرت منطقه‌اي در آفريقا ـ هادي اعظمي 1383 (دكتري)
16- بررسی تطبیقی رابطه دسترسی به فرصتهای سیاسی و توسعه زادگاه. ماشاء الله یوسفی 1383
17- تحليل ژئوپليتيكي روابط ايران و آفريقاي جنوبي. سيد علي شريفي ساداتي 1384 (دكتري)
18- تحليل و سنجش قدرت ملي كشورها.هادي زرقاني 1385«دكتري »
19- نقش نامهاي جغرافيايي در بحرانها و نا آرامي ها.خليج فارس. افشين نيكجو 1386
20- تبيين تعارضات ژئو پليتكي بين اسلام و غرب. احسان لشگري 1387
21- بررسي تطبيقي الگوي خودگرداني در كردستان عراق با الگوهاي خودمختاري و فدراليسم.ريباز قربان نژاد 1387
22- بررسي تاثير الگوهاي دوگانه ي مديريت سياسي فضا بر كاركرد مناطق آزاد. كاظم ذوقي 1387
23- تبيين تعارضات ژئوپليتيکی بين اسلام و غرب با تأکيد بر پس از جنگ سرد. احسان لشگری 1387
24- پيدايش و تکامل نظام حکومتی ملت پايه در ايران. امان دوردی قرنجيک 1387
25- شاخص سازی مولفه های سیاست وفضا در جغرافیای سیاسی. مصطفی قادری حاجت 1388
26- سياست هاي دولت و مناسبت هاي بين قومي.مورد قوم بلوچ و سيستاني.يسد سلمان حسيني 1388
27- بررسي اثرات تقسيمات سياسي بر ساختار فضايي شهر بجنورد .غلامحسين يوسفي 1388
28- نقش ارتقا يابي سياسي بر توسعه مناطق روستايي.نمونه :استان قم.مرتضي محمدجاني 1389
29- تحليل نظام قدرت در امريكاي جنوبي.دلارام احمدي 1389
30- تبيين عوامل شكل گيري ادعاهاي امارات متحده عربي نسبت به جزاير تنب و ابوموسي از 1992 .طهمورث حيدري 1389
31- نقش بازارچه هاي مرزي در امنيت منطقه اي.مورد مطالعه بازارچه مرزي باشماق مريوان .سيد آرام الياسي 1390
 
 
11-  اسامي 3 نفر متخصص آشنا به فعاليتهاي علمي عضو هيأت علمي
1- دكتر درة مير حيدر ـ گروه جغرافيا . دانشگاه تهران
2- دكتر محمدرضا حافظ‌نيا ـ گرو جغرافيا ـ دانشگاه تربيت مدرس
3- دكتر عبدالرضا افتخاري ـ گروه جغرافيا ـ دانشگاه تربيت مدرس
 
12- شركت در همايشها
1- ژئوپليتيك جديد ايران بعد از جنگ سرد در سمينار ـ جغرافيا و كاربردهاي دفاعي و امنيتي 1377 ايران ـ تهران
2- همكاري منطقه اي، پيش شرط امنيت و توسعه ج.ا. ايران در سمينار امنيت و توسعه 1376 ـ ايران ـ تهران
3- تحليل و تبيين موانع طبيعي در روند شكل گيري احزاب در ايران در سمينار تحزب و توسعه سياسي 1377ـ ايران ـ تهران
4- طراحي الگوي مناسبات مردم و دولت در سازماندهي سياسي فضا در سمينار شوراهاي اسلامي و مشاركت مردمي 1377 ـ ايران ـ تهران
5- ژئوپليتيك انرژي در كشورهاي حاشيه خزر در سمينار نفت و توسعه پايدار 1377 ـ ايران ـ تهران
6- فرآيند ملت سازي با توجه به پراكنش فضايي قوميتها در ايران در سمينار نقش و جايگاه دولت در توسعه فرهنگي 1378 ـ ايران ـ تهران
7- كاركرد تقسيمات كشوري در افزايش ضريب امنيت ملي ـ دهمين كنگره جغرافيايي ايران 1378 ـ ايران ـ تهران
8- ژئوپليتيك نوين درياي خزر در تحولات ژئوپليتيكي حوزه خزر 1378 ايران ـ تهران
9- پيامدهاي ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي ناشي از يكپارچگي جهاني ـ سمينار رويكرد فرهنگي به جغرافيا 1379ـ ايران مشهد
10- پايداري امنيت در بستر تقسيمات كشوري ـ سمينار امنيت عمومي و وحدت ملي 1380 ـ ايران ـ تهران
11- نقش بازارچه‌هاي مرزي در تأمين امنيت مناطق مرزي ـ سمينار توانمنديهاي جغرافيا در برنامه‌ريزي و توسعه ايران 1380 ايران ـ مشهد
12- بررسي تأثير نامهاي جغرافيايي بر حفظ هويت ملي ـ سمينار ـ نام نگاري و يكسان سازي نامهاي جغرافيايي ايران 1380 ـ ايران ـ تهران
13- تحولات روابط خارجي ج.ا.ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ـ سمينار ايران شناسي 1381 ـ ايران ـ تهران
14- كاركرد جديد مرزها و تأثير آن بر مناطق مرزي با تأكيد بر منطقه مرزي پلدشت ـ اولين همايش علمي توانمنديهاي پلدشت تيرماه 80 ـ ايران ـ تهران
15- منابع آب: منبع مناقشه يا وحدت در جهان اسلام ـ اولين كنگره بين‌المللي جغرافيدانان جهان اسلام ـ 1382 ـ ايران ـ تهران.
16- پهنه آبي شمال ايران را چه بناميم؟ دومين همايش نامگذاري ـ 1382 ايران ـ تهران
17- ضرورت توجه به مفهوم امنيت ملي با تأكيد بر