امروز چهارشنبه, 22 مرداد 1399 - Wed 08 12 2020

منو

دکتر زهرا احمدی پور، استاد دانشگاه تربیت مدرس

خانم دکتر زهرا احمدی‌پور


رتبه علمي: استاد

1. اطلاعات شخصي

نام و نام خانوادگي: زهرا احمدي‌پور محل تولد: ملاير وضعيت تأهل: متأهل
پست الكترونيكي : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید آدرس صفحه داننشگاهی:     خانم دکتر زهرا احمدی پور  


2. سوابق تحصيلاتي
ـ كارشناسي جغرافيا ، دانشگاه تربيت معلم 1367
ـ كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري – دانشگاه تربيت مدرس 1370
ـ دكتري جغرافياي سياسي ـ دانشگاه تربيت مدرس 1376
 
3. سوابق شغلي و اجرایی
ـ استاديار گروه جغرافيا – دانشگاه تربيت مدرس از 1376
ـ مدير كل دفتر تقسيمات كشوري ـ وزارت كشور از 1376 تا 1382
ـ معاون ورزش بانوان ـ سازمان تربيت بدني از 1382 تا 1384
- رئيس كميسيون تخصصي هيات مميزه در گروه علوم انساني ، 10 شهریور 1393 الی
- مدير كل دفتر تقسيمات كشوري ـ وزارت كشور از تیرماه 1394 الی

4. عضويت در مجامع علمي
ـ عضو انجمن ژئوپليتيك ايران
- عضو شوراي مشورتي جغرافيا و آمايش سرزمين، 4 خرداد 1393 الی
- عضو كميته تخصصي علوم جغرافيايي در شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي ، 20 مرداد 1393 الی 20 مرداد 1395.
- عضويت هيات مميزه دانشگاه تربيت مدرس ، 25 مرداد 1393 الی 25 مرداد 1395.
- عضويت هيات تحريريه نشريه جغرافياي سياسي ، 21 آبان 1393 الی 21 آبان 1397.
- عضو كميته علمي همايش تمركز زدايي و سازماندهي تهران، 4 اسفند 1393الی 5 اسفند 1393.

5. داوري مجلات علمي

پژوهشهاي جغرافيايي مدرس ژئوپليتيك علوم انساني
مجله زمين جغرافيا و توسعه جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي  


6. كتب منتشر شده
ـ ژئوپليتيك در جهان متغير (ترجمه)
ـ جغرافياي ورزش و اوقات فراغت (ترجمه)
- سياست و فضا
- ژئوپليتيك درياي خزر
- مباني جغرافيايي - سياسي مكان گزيني پايتخت ها در ايران
- سازماندهي سياسي فضا
- ساماندهی و آمایش سیاسی فضای شهری
 
7. طرحهاي تحقيقاتي
ـ ارزيابي قدرت ملي ج.ا.ايران (مجري)
ـ بررسي زمينه‌هاي جغرافيايي قدرت ملي ج.ا.ايران (همكار)
ـ طرح جامع تقسيمات كشوري (مجري)
ـ طرح نيازسنجي ورزش زنان روستايي (مجري)
 
8. دروس تدريس شده
الف: دكتري
ـ ژئوپليتيك مناطق همجوار (مشاركت)
ـ دولتهاي محلي (مشاركت)
ـ انديشه دولت‌ ـ‌ملت در اسلام
ـ جغرافياي سياسي شهري
- نابرابري هاي فضايي
- جغرافياي سياسي شهري
- ساختهاي سياسي - فضايي منطقه اي  
- جغرافياي انتخابات ايران
- ژئوپليتيك آب

ب : كارشناسي ارشد
ـ حقوق اساسي تطبيقي
ـ مباني علم سياست
ـ جغرافياي سياسي پيشرفته
ـ انسان و محيط
ـ جغرافياي سياسي و نظام بين‌الملل
ـ جغرافياي سياسي و نظام منطقه‌اي
ـ حقوق و قوانين شهري
ـ اصول و روشهاي سازماندهي سياسي فضا
ـ نظريه هاي جغرافياي سياسي
- جغرافياي انتخابات
- مكتبهاي جغرافيايي
- نظريه هاي برنامه ريزي فضايي و آمايش سرزمين
- ابعاد سياسي و امنيتي آمايش سرزمين
- مديريت آمايش سرزمين
- مفاهيم و نظريه هاي جغرافياي سياسي
- سازماندهي سياسي فضا
- سمينار
- نظام سياسي منطقه اي
- سازمانهاي جهاني
- اصول روابط بين الملل
- مكاتب و نظريه هاي جغرافيايي

 
9. عنوان پايان نامه‌ها و اسامي دانشجويان تحت راهنمايي:
كارشناسي ارشد:
1- تحليل الگوي تقسيمات كشوري در شمال خراسان. محمد مهدي هوشياري 1379
2- اروند رود و تأثير آن در مناسبات ايران و عراق. علي سعادت بجش 1380
3- برنامه ريزي مسكن، تحليلي بر عرضه و تقاضاي مسكن در شمال شهر قزوين. علي اينانلو 1380
4- بررسي مسائل و مشكلات شوراهاي شهري (نمونه استان تهران). حسين كوچه‌اي 1381
5- بازگشايي مرزها و تأثير آن بر امنيت مناطق مرزي (باجگيران). علي محمدپور 1381
6- بررسي روند تمركزگرايي در ايران بعد از دوران مشروطه. علي پاك مهر 1381
7- تحليل ژئوپليتيكي روابط ايران و عراق. محرمعلي فيروزي 1383
8- بررسي ميزان مشاركت اقوام در مديريت سياسي كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي با تأكيد بر قوه مجريه. محمدرضا نعمتي 1382
9- تعيين مركزيت واحدهاي سياسي ـ اداري بر اساس تحليل همگني شرايط طبيعي ـ اجتماعي و دسترسي با استفاده از سنجش از دور و GIS. عاطفه عاملي 1382
10 نقش رقابتهاي مكاني در تغييرات تقسيمات كشوري در ايران (نمونه استان مركزي). محمدرضا هدايي 1383
11- نگرش سنجي بازتابهاي سياسي ـ اجتماعي انتقال آب رودخانه كارون به فلات مركزي ايران در استان خوزستان. لطف اله صفايي 1383
12- تحليل روند حوزه‌هاي انتخابيه در ايران با تأكيد بر منطقه شمال غرب. عليرضا صفري 1384
13- نقش تمايلات قومي در مشاركت سياسي.استان خوزستان. محمد رضا هيودي.1384
14- تحليل نقش تصميم گيري هاي حكومتي درتوسعه يافتگي سرزمين. حسين مختاري.1385
15- تحليل روابط ايران و امريكا بعد از انقلاب اسلامي. علي صادقي.1385
16- تحليل عوامل موثر بر ناپايداري مرزهاي تقسيمات كشوري. يحيي ميرشكاران.1386
17- تاثير الگوي تقسيمات كشوري بر توسعه ي فضاي جغرافيايي كشور. عزيزاله قنبري1387
18- تبيين عوامل موثر در مكان گزيني پايتخت ها. علي ولي قلي زاده 1387
19- تاثير ارتقا سطح سياسي بر گسترش توريسم. منصور رحمتي 1387
20- تحلیل فضايی - امنيتی خطوط انتقال انرژی در ايران. حميد مستجابی سرهنگی 1387
21- تحليل عوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح تقسيمات کشوری ( مورد: استان فارس ). قاسم قنبری 1387
22- سطح بندی سهم استانهای کشور در توليد قدرت ملی. سيد محمد جواد احمدی  1388
23- ارزیابی نقش شورای محلی در نظام اجرایی کشور ( مورد: شورای شهر شیراز ). حشمت کشاورزی 1388
24- تحليل حوزه هاي انتخابيه استان گلستان بعد از انقلاب اسلامي.عبدالوهاب خوجم لي1389
25- موانع الحاق كركوك به دولت منطقه اي كردستان عراق.محمود مباركشاهي 1389
26- تاثير مناسبات بين قومي بر امنيت منطقه اي .مورد مطالعه:آذربايجان غربي.نجفقلي پورباقر 1390
27- تبيين جايگاه اتحاديه اروپا در فرايند جهاني شدن.مريم اكبري 1390
 
 
10. عناوين پايان نامه‌ها و اسامي دانشجويان تحت مشاوره:
كارشناسي ارشد
1- بحران آب و تنش های سیاسی – اجتماعی در گناباد. مهدی نیکبخت 1379
2- بررسي تداوم بحران در افغانستان ـ رضا پرواز 1379
3- رفتار سياسي قوم تركمن ـ حسين پيردشتي 1380
4- تحليل كاركرد امنيتي مرز شرق ايران و خراسان ـ هادي زرقاني 1380
5- بررسي نقش هويت قومي در اتحاد ملي (بلوچستان) مراد كاوياني 1380
6- تحليل ژئوپليتيكي سياست خارجي ج.ا. ايران در منطقه قفقاز ـ محمد حسين افشردي 1380 (دكتري)
7- بازتاب فضايي تحولات كاركرد مرز ( مرزجلفا ) ـ حسن رحيمي 1381
8- تحليل ژئوپليتيكي روابط ايران و تركيه از 1369 تا 1379 ـ علي كرمي 1381
9- بررسي نسبت بين احساس محلي گرايي و ملي گرايي در تبريز ـ عطاء اله عبدي 1381
10- تأثير الگوي تقسيمات كشوري بر بي‌ثباتي سياسي در ايران ـ عليرضا منصوريان 1382
11- تحليل ژئوپليتيكي مسيرهاي انتقال انرژي درياي خزر ـ زهرا طباطبايي 1383
12- بازتاب محلي الگوهاي جهاني: فمنيسم در ايران ـ مريم اميدي 1383
13- نابرابري‌هاي ناحيه‌اي در ايران از ديدگاه جغرافياي سياسي ـ علي پورميرزا  1383
14- بررسي تطبيقي اهداف و عملكردهاي طرح پروانه‌گذر مرزي (ايران ـ تركمنستان) عباس احمدي 1383
15- الگویابی نظام قدرت منطقه‌اي در آفريقا ـ هادي اعظمي 1383 (دكتري)
16- بررسی تطبیقی رابطه دسترسی به فرصتهای سیاسی و توسعه زادگاه. ماشاء الله یوسفی 1383
17- تحليل ژئوپليتيكي روابط ايران و آفريقاي جنوبي. سيد علي شريفي ساداتي 1384 (دكتري)
18- تحليل و سنجش قدرت ملي كشورها.هادي زرقاني 1385«دكتري »
19- نقش نامهاي جغرافيايي در بحرانها و نا آرامي ها.خليج فارس. افشين نيكجو 1386
20- تبيين تعارضات ژئو پليتكي بين اسلام و غرب. احسان لشگري 1387
21- بررسي تطبيقي الگوي خودگرداني در كردستان عراق با الگوهاي خودمختاري و فدراليسم.ريباز قربان نژاد 1387
22- بررسي تاثير الگوهاي دوگانه ي مديريت سياسي فضا بر كاركرد مناطق آزاد. كاظم ذوقي 1387
23- تبيين تعارضات ژئوپليتيکی بين اسلام و غرب با تأکيد بر پس از جنگ سرد. احسان لشگری 1387
24- پيدايش و تکامل نظام حکومتی ملت پايه در ايران. امان دوردی قرنجيک 1387
25- شاخص سازی مولفه های سیاست وفضا در جغرافیای سیاسی. مصطفی قادری حاجت 1388
26- سياست هاي دولت و مناسبت هاي بين قومي.مورد قوم بلوچ و سيستاني.يسد سلمان حسيني 1388
27- بررسي اثرات تقسيمات سياسي بر ساختار فضايي شهر بجنورد .غلامحسين يوسفي 1388
28- نقش ارتقا يابي سياسي بر توسعه مناطق روستايي.نمونه :استان قم.مرتضي محمدجاني 1389
29- تحليل نظام قدرت در امريكاي جنوبي.دلارام احمدي 1389
30- تبيين عوامل شكل گيري ادعاهاي امارات متحده عربي نسبت به جزاير تنب و ابوموسي از 1992 .طهمورث حيدري 1389
31- نقش بازارچه هاي مرزي در امنيت منطقه اي.مورد مطالعه بازارچه مرزي باشماق مريوان .سيد آرام الياسي 1390
 
 
11-  اسامي 3 نفر متخصص آشنا به فعاليتهاي علمي عضو هيأت علمي
1- دكتر درة مير حيدر ـ گروه جغرافيا . دانشگاه تهران
2- دكتر محمدرضا حافظ‌نيا ـ گرو جغرافيا ـ دانشگاه تربيت مدرس
3- دكتر عبدالرضا افتخاري ـ گروه جغرافيا ـ دانشگاه تربيت مدرس
 
12- شركت در همايشها
1- ژئوپليتيك جديد ايران بعد از جنگ سرد در سمينار ـ جغرافيا و كاربردهاي دفاعي و امنيتي 1377 ايران ـ تهران
2- همكاري منطقه اي، پيش شرط امنيت و توسعه ج.ا. ايران در سمينار امنيت و توسعه 1376 ـ ايران ـ تهران
3- تحليل و تبيين موانع طبيعي در روند شكل گيري احزاب در ايران در سمينار تحزب و توسعه سياسي 1377ـ ايران ـ تهران
4- طراحي الگوي مناسبات مردم و دولت در سازماندهي سياسي فضا در سمينار شوراهاي اسلامي و مشاركت مردمي 1377 ـ ايران ـ تهران
5- ژئوپليتيك انرژي در كشورهاي حاشيه خزر در سمينار نفت و توسعه پايدار 1377 ـ ايران ـ تهران
6- فرآيند ملت سازي با توجه به پراكنش فضايي قوميتها در ايران در سمينار نقش و جايگاه دولت در توسعه فرهنگي 1378 ـ ايران ـ تهران
7- كاركرد تقسيمات كشوري در افزايش ضريب امنيت ملي ـ دهمين كنگره جغرافيايي ايران 1378 ـ ايران ـ تهران
8- ژئوپليتيك نوين درياي خزر در تحولات ژئوپليتيكي حوزه خزر 1378 ايران ـ تهران
9- پيامدهاي ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي ناشي از يكپارچگي جهاني ـ سمينار رويكرد فرهنگي به جغرافيا 1379ـ ايران مشهد
10- پايداري امنيت در بستر تقسيمات كشوري ـ سمينار امنيت عمومي و وحدت ملي 1380 ـ ايران ـ تهران
11- نقش بازارچه‌هاي مرزي در تأمين امنيت مناطق مرزي ـ سمينار توانمنديهاي جغرافيا در برنامه‌ريزي و توسعه ايران 1380 ايران ـ مشهد
12- بررسي تأثير نامهاي جغرافيايي بر حفظ هويت ملي ـ سمينار ـ نام نگاري و يكسان سازي نامهاي جغرافيايي ايران 1380 ـ ايران ـ تهران
13- تحولات روابط خارجي ج.ا.ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ـ سمينار ايران شناسي 1381 ـ ايران ـ تهران
14- كاركرد جديد مرزها و تأثير آن بر مناطق مرزي با تأكيد بر منطقه مرزي پلدشت ـ اولين همايش علمي توانمنديهاي پلدشت تيرماه 80 ـ ايران ـ تهران
15- منابع آب: منبع مناقشه يا وحدت در جهان اسلام ـ اولين كنگره بين‌المللي جغرافيدانان جهان اسلام ـ 1382 ـ ايران ـ تهران.
16- پهنه آبي شمال ايران را چه بناميم؟ دومين همايش نامگذاري ـ 1382 ايران ـ تهران
17- ضرورت توجه به مفهوم امنيت ملي با تأكيد بر ابعاد جديد آن در برنامه‌هاي سياسي دومين جشنواره خبر و برنامه‌هاي سياسي ـ 1381 ـ ايران ـ تهران
18- ژئوپليتيك انتقادي ـ اولين كنگره علمي انجمن ژئوپليتيك ايران ـ ارديبهشت 83 ـ ايران ـ تهران
19- نقش منابع انرژي منطقه خزر ـ آسياي مركزي در همگرايي منطقه‌اي ـ دوازدهمين همايش بين‌المللي آسياي مركزي و قفقاز. آينده‌نگري به سامانه‌هاي انرژي ـ 1383ـ ايران ـ تهران
20- نقش تقسيمات كشوري در توسعه مناطق با تأكيد بر كاهش رقابتهاي مكاني ـ همايش سياستها و مديريت برنامه‌هاي رشد و توسعه در ايران ـ 1382ـ ايران ـ تهران
21- بررسي نقش ايالات متحده و فرانسه در حوزه ژئوپليتيك شمالغرب آفريقا در آغاز هزاره جديد ـ همايش تحولات ژئوپليتيكي آفريقا در آغاز هزاره سوم ـ 1383ـ ايران ـ تهران
22- Perspective of Transition of Socialistic Cities To Capitalism. International geog ragnicac union Reginael Canference Moscow- Barnavl 20 – 30 July 2003
23- Environmental Limitations And Issves in Iran Inter National Cangrece – Global Change – Issves and Challenges – India - ALIGARH MOSLEM Univer sity 3-5 November 2001.
24- Sport for all and national policy – the 8thasfaa congress. Taipei Taiwan September 3-7 2004.
25- تثبيت حكومت ملت پايه در عراق و تأثير آن بر كردستان ايران، دومين كنگره انجمن ژئوپليتيك ايران ‍ـ 1384 ايران ـ تهران
26- جايگاه خليج فارس در مناسبات ژئواكونومي جهاني.شانزدهمين همايش بين المللي خليج فارس .1385.ايران.تهران.
27-  جايگاه و نقش انرژي هسته اي در تغيير ورن ژئوپليتيكي ايران در خليج فارس.همايش بين المللي خليج فارس و توان هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران.1385.ايران.اصفهان.
27- The position of the religious institutions in the state of the Islamic republic of iran.germany.Leipzig.2007
28- نقش منابع نفت در محیط زیست دریایی خلیج فارس. همایش بین المللی خلیج فارس. 1388. ایران. تهران.
29- challenges of the Islamic world in the Globalozation. WOCMES.2010.Espain.Barcelona
30- ژئوپليتيك فضاي مجازي.چهارمين كنكره انجمن ژئوپليتيك ايران.1389 تهران
31- تبيين ژئوپليتيكي انرژي منطقه اي در خليج فارس .بيستمين همايش بين المللي خليج فارس با عنوان همكاري فراگير در خليج فارس:فرايندهاي توسعه و ثبات منطقه اي.1389 تهران
32- نقش بازنمايي هاي زباني و رسانه اي در توليد و تثبيت گفتمان دشمن فرضي.
33- اولين همايش ملي آموزش زبان فارسي و زبان شناسي 1388 مشهد

 
13. مقالات علمي منتشر شده
1- ضرورت تعيين رژيم حقوقي درياي خزر، مجله تحقيقات جغرافيايي 1377
2- ژئوپليتيك جديد ايران بعد از جنگ سرد، مجله پژوهشهاي جغرافيايي 1380
3- ژئوپليتيك انتقادي، مجله مدرس، 1382
4- تحليلي بر سیر نامگذاري واحدهاي سياسي - اداری در ايران، مجله مدرس 1383
5- درجه بندي نظام تقسیمات کشوری، مجله تحقيقات جغرافيايي 1383
6- ساختار نظام قدرت منطقه‌اي در آفريقا، مجله تحقيقات جغرافيايي 1384
7- پهنه آبي شمال ايران: خزر يا كاسپين، مجله ژئوپليتيك 1384
8- بررسي تطبيقي اهداف و عملكردهاي طرح پروانه گذر مرزي.مجله تحقيقا ت جغرافيايي شماره 82 پاييز 85
9- طراحی مدل سنجش قدرت ملی کشورها. فصلنامه ژئوپلیتیک فروردین 1385
10- نقش تحول كاركرد مرز بر فضاي جغرافيايي. بخش باجگيران. مجله مدرس پاييز 85
11- تقسيمات كشوري و بي ثباتي سياسي در ايران. فصلنامه ژئوپليتيك 1385
12- تحلیل مبانی جغرافیایی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران. مجله علوم جغرافیایی 1386
13- Political and social participation in Iran. Geopolitica.anul v-nr.22-2007
14- The spatial effects of the reopening of the border. Case study:jolfa geopolitica.anul v-nr.22.2007
15- Presentation a new model to measure national power of the countries. 1386
16- Transformation pattern in the political transition period of the revolutions, case study: Islamic revolution of Iran.
17- بررسی رابطه بین دسترسی به فرصتهای ریاست جمهوری و توسعه زادگاه. مجله مدرس 1386
18- تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بازگشایی مرزها
19- بررسي روند شتاب توسعه يافتگي فضاهاي سياسي - اداري كشور. فصلنامه ژئوپليتيك.بهار 1386
20- تأثيرات حكومت اقليم شمال عراق بر كردستان ايران. آفاق امنيت. زمستان 1386
21- تببین عوامل مؤثر در مکان گزینی پایتختها در ایران. فصلنامه ژئوپلیتیک. پاییز 1386.
22- نقش احساس مکانی در سازماندهی سیاسی فضا
23- زهرا احمدي پور, وحيد صادقي, حميدرضا تيموري دستجردان ،تبيين رابطه تمركز گرايي و توسعه سياسي در ايران معاصر ( از مشروطه تا انقلاب اسلامي ) ، ،رهيافت انقلاب اسلامي ،2202550 ، صفحات81 الی 98 ،1394/01/01
24- زهرا احمدي پور, محمدرضا حافظ نيا, محمود مبارك شاهي ،موانع الحاق كركوك به دولت منطقه اي كردستان ( عراق ) ، ،ژئوپلتيك ،2209780 ، صفحات35 الی 59 ،1394/04/01
25- محمدرضا حافظ نيا, مصطفي قادري حاجت, زهرا احمدي پور, عبدالرضا ركن الدين افتخاري, محمد گوهري ،طراحي الگوي سنجش عدالت فضايي (مطالعه موردي: ايران) ، ،برنامه ريزي و آمايش فضا ،2401165 ، صفحات33 الی 52 ،1394/01/01
26- محمدرضا حافظ نيا, زهرا احمدي پور, عزت اله عزتي, احسان لشكري ،كانون‌هاي جغرافيايي مديريت جريان سرمايه در مقياس جهاني و ظهور مفهوم نقاط استراتژيك مالي ، ،پژوهش هاي جغرافياي انساني ،2208910 ، صفحات1 الی 14 ،1393/01/01
27- محمد حسين افشردي, محسن جان پرور, زهرا احمدي پور, محمد قصري ،تبيين شاخص هاي موثر در مديريت مرزها ، ،ژئوپلتيك ،2209780 ، صفحات1 الی 35 ،1393/04/01
28- زهرا احمدي پور, زهرا حسيني سادات محله, محمدرضا ميرزائي ،عوامل منازعه و همكاري در منطقه ژئوپليتيكي خزر ( ظرفيتهاي همگرايي و واگرايي ،Geopolitical Factors of Conflict and Cooperation in the Caspian (Potentials of Convergence and Divergence) ،مطالعات اوراسياي مركزي ،2206930 ، صفحات1 الی 20 ،1393/04/01
29- زهرا احمدي پور, يحيي ميرشكاران, برنارد هوركاد ،سازماندهي سياسي فضا در ساختار‌هاي بسيط ، ،ژئوپلتيك ،2209780 ، صفحات176 الی 199 ،1393/07/01
30- زهرا احمدي پور, حسن جعفرزاده, محمدرضا ميرزائي ،تحليل كاركردي تقسيمات كشوري در اجراي برنامه هاي آمايش سرزمين با تاكيد بر ايران ، ،برنامه ريزي منطقه اي ،2404365 ، صفحات1 الی 12 ،1393/04/01
31- زهرا احمدي پور, عبدالوهاب خوجم لي ،شرايط برگزارى انتخابات پارلمانى در ايران ، ،رشدآموزش جغرافيا ،3000297 ، صفحات46 الی 51 ،1393/04/01
32- ريباز قرباني نژاد, محمدرضا حافظ نيا, زهرا احمدي پور, عبدالعلي قوام ،بررسي مفهوم منازعه در نظريه هاي روابط بين الملل و ژئوپلتيك ،The Study of the Conflict in the Theories of International Relations and Geopolitics ،راهبرد ،2202400 ، صفحات265 الی 291 ،1393/01/01
33- زهرا احمدي پور, احسان لشگري ،فلسفه جغرافيايي تداوم رقابت در روابط بين الملل پس از جنگ سرد ، ،تحقيقات جغرافيايي ،2201300 ، صفحات29 الی 40 ،1393/07/01
34- زهرا احمدي پور, محمد شيخي, معصومه بيگلر, چمران بويه ،مطالعه تطبيقي مولفه هاي اثرگذار بر انتزاع استان ها پس از انقلاب اسلامي از ديدگاه جغرافيايي سياسي و برنامه ريزي توسعه منطقه اي ، ،برنامه ريزي و آمايش فضا ،2401165 ، صفحات1 الی 20 ،1393/10/01
35- علي اميري, زهرا احمدي پور, حميد مستجابي سرهنگي ،تحليل فضايي- امنيتي خطوط انتقال انرژي در ايران(خطوط لوله نفت و گاز) ، ،نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي ،2207940 ، صفحات133 الی 157 ،1393/07/01
36- زهرا احمدي پور, سيدآرام الياسي ، ،اThe Role Of Border Markets In Regional SecurityCase studyBashmagh Border Market in MarivanIran ، ،2006417 ، صفحات72 الی 92 ،1392/09/01
37- زهرا احمدي پور, سيدعلي علوي, محمدرضا محمد هيودي ،تاثير ويژگي هاي قومي در فرايند مشاركت سياسي كشور(مطالعه ميداني:استان خوزستان ،ethnic charateristics and political participation ،جغرافيا ،2201770 ، صفحات181 الی 199 ،1392/01/01
38- محمدرضا حافظ نيا, ابراهيم رومينا, زهرا احمدي پور, علي اصغر فاني ،مديريت سياسي فضا در سيستمهاي بسيط متمركز ، ،ژئوپلتيك ،2209780 ، صفحات1 الی 31 ،1392/01/01
39- محمدرضا حافظ نيا, سيد سلمان حسيني, زهرا احمدي پور ،سياست دولت و مناسبت هاي بين قومي(مورد:قوم بلوچ و سيستاني ، ،برنامه ريزي و آمايش فضا ،2401165 ، صفحات1 الی 21 ،1392/04/01
40- زهرا احمدي پور, يحيي ميرشكاران, هادي ويسي ،نقش انرژي هسته اي در تغيير وزن ژئوپليتيكي ايران با تاكيد بر خليج فارس ، ،برنامه ريزي و آمايش فضا ،2401165 ، صفحات1 الی 19 ،1392/01/01
41- زهرا احمدي پور, مصطفي قادري حاجت, رضا ملا حسيني اردكاني ،الگويابي رقابت هاي مكاني ناشي از مهر مكان در نواحي متجانس فرهنگي (مطالعه مورديشهر اردكان و ميبد در استان يزد) ، ،پژوهش هاي جغرافياي انساني ،2208910 ، صفحات147 الی 168 ،1392/01/01
42- زهرا احمدي پور, كاظم ذوقي باراني, محمدرضا حافظ نيا, سيد مهدي نبوي ، ،an explanation of the effects of the dual model of political management of the spase on tehrans functions ، ،3000053 ، صفحات296 الی 301 ،1392/04/01
43- محمدرضا حافظ نيا, ريباز قرباني نژاد, زهرا احمدي پور, عبدالعلي قوام ، ،Tension and Conflict Theories between Countries : Review , Critique and Presenting a Theoretical Model ،ژئوپلتيك ،2209780 ، صفحات1 الی 35 ،1392/10/01
44- رضا جنيدي, زهرا احمدي پور, محمدرضا حافظ نيا ،تبيين فرايند تصويرسازي ژئوپليتيك؛ تصويرسازي ژئوپليتيك ايالات متحده آمريكا از اتحاد جماهير شوروي سابق در دوره جنگ سرد ، ،پژوهشنامه ايراني سياست بين الملل ،2404680 ، صفحات46 الی 69 ،1392/10/01
45- زهرا احمدي پور, رويا عسگري ،تحليل رابطه ي جمعيت و وزن ژئوپليتيك ايران ، ،پژوهشنامه جغرافياي انتظامي - سازمان تحقيقات و مطالعات ناجا پژوهشكده جغرافياي انتظامي ،3000365 ، صفحات71 الی 104 ،1392/01/01
46- محمدرضا حافظ نيا, زهرا احمدي پور, چمران بويه ،تبيين عوامل موثر برشكل گيري قلمروهاي ژئوپليتيكي جمهوري اسلامي ايران ،` ،پژوهشنامه ايراني سياست بين الملل ،2404680 ، صفحات26 الی 49 ،1391/10/01
47- محمدرضا حافظ نيا, زهرا احمدي پور, چمران بويه ،انقلاب اسلامي و پيدايش ژئوپليتيك جديد ايران ، ،پژوهش نامه انقلاب اسلامي - دانشگاه بوعلي سينا ،2208720 ، صفحات1 الی 23 ،1391/10/01
48- زهرا احمدي پور, يحيي ميرشكاران، ،the role of state divisions in national development : case study of iran ، ،3000074 ، صفحات23 الی 35 ،1391/10/01

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد