امروز سه شنبه, 05 مرداد 1400 - Tue 07 27 2021

منو

سایر دانشگاه‌ها

 

دکتر سید یحیی صفوی، استاد دانشگاه امام حسین(ع)

 

دکتر پیروز مجتهدزاده، استاد مدعو دانشگاه‌های ایران

 

دکتر حسین مختاری هشی، استادیار دانشگاه اصفهان

 

دکتر عمران راستی، استادیار دانشگاه بیرجند

 

دکتر هادی ویسی، استادیار دانشگاه پیام نور سیرجان

 

دکتر علی ولیقلی زاده، استادیار دانشگاه مراغه

 

دکتر علی امیری، استادیار دانشگاه لرستان

نظرات (0) کلیک ها: 1444
نظرات (0) کلیک ها: 1546
نظرات (0) کلیک ها: 1377

دانشگاه آزاد اسلامی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 

دکتر عزت‌ا... عزتی - دانشیار

  

دکتر عبدالرضا فرجی‌راد - استادیار

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 

دکتر محمد اخباری - دانشیار

 

دکتر فرهاد حمزه - استادیار

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهری ری 

دکتر سید محمدهادی ایازی - استادیار

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 

دکتر یوسف زین‌العابدین عموقین - دانشیار

 

 

دکتر عمران علیزاده - استادیار

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار 

دکتر حیدر لطفی - استادیار

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دکتر اعظم یوسفی - استادیار

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 1420